هفته سوم فصــل


لیورپـــول
VS بولتونمحل برگـزاری: ورزشگاه آنفیلد

ساعت : 00 : 21 بوقت تهران

تاریخ بــرگـزاری: 27 آگــوست 2011

مطابق با شنبه 5 شهریور 1390