هـفته ی نهـم لیـگ بـرتـر


لـیورپـول vs نـورویـچ سیـتیمحـل بـرگـزاری: ورزشـگاه آنـفیـلد
تاریخ بــرگـزاری: 22 اکتبر 2011

مطابق با شنبه 30 مهر 1390

ساعت: 20:00 بـوقت تهـران