هـفته ی هشتم لیـگ بـرتـر


لـیورپـول vs منـچـستـریـونایـتد


محـل بـرگـزاری: ورزشـگاه آنـفیـلد
تاریخ بــرگـزاری: 15 اکتبر 2011

مطابق با شنبه 23 مهر 1390

ساعت: 15:15 بـوقت تهـران