هفتـه ی پـنجــم لیـگ بـرتـر


تــاتنهــام vs لیــورپــول
محل برگزاری: ورزشـگاه وایـت هارت لیـن
تاریخ برگزاری:
18 سپتامبر 2011

مطابق با یکشنبه 27 شهریور 1390

ساعت برگزاری: 17:00
بوقت تهران