باشگاه لیورپول تایید کرد که کریگ بلیمی با باشگاه لیورپول قراردادی را منعقد نمود

به گزارش سایت رسمی هواداران لیورپول در ایران این مرد ولزی شماره 39 را به تن خواهد کرد.